You don't have javascript enabled. Please Enable Javascript and Continue to use Application.

ಸಹಾಯವಾಣಿ

080-44554455 : help-desk for e-Attestation / Post Matric Scholarship queries.


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

9008400010 / 9008400078

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22261789

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22535931

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22374836 / 8050770005