You don't have javascript enabled. Please Enable Javascript and Continue to use Application.

ಡೌನ್ಲೋಡ್

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
CIS ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ.
ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ SSP ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆ.
ಇ-ಧೃಡೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಧೃಡೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ.
ಇ-ಧೃಡೀಕರಣ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ (Flow Chart).
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ (Flow Chart).
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ Stipend and Non Practicing ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನಮೂನೆ.
2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ.
ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನಮೂನೆ
ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪಾತ್ರ.
ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ/ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಾತ್ರ.

ಸಹಾಯವಾಣಿ


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

9480843005

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22261789

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22535931

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22374836 / 8050770005

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

1800-425-3553