You don't have javascript enabled. Please Enable Javascript and Continue to use Application.

ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

080-44554455 : help-desk for e-Attestation / Post Matric Scholarship queries.


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22634300 / 22340956 : ಕಛೇರಿ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರ ವರೆಗೆ
ಸಹಾಯವಾಣಿ 24/7 ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22261789 : ಕಛೇರಿ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರ ವರೆಗೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22535931 : ಕಛೇರಿ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರ ವರೆಗೆ
8277799990 : ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು 24/7 ಕರೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಕಛೇರಿ ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರ ವರೆಗೆ
8050770004 / 8050770005 :ಸಹಾಯವಾಣಿ 24/7 ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.