You don't have javascript enabled. Please Enable Javascript and Continue to use Application.

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ


ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ವೇತನ ಮತ್ತು ಇ-ಧೃಢೀಕರಣ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ postmatrichelp@karnataka.gov.in ಗೆ ಪೂಣ೯ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್‌ ಕಳುಹಿಸಿ.


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

9482300400 / 080 22634300
swdcontrolroom@gmail.com

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22261789

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

8277799990 / 080-22535931
email: gokdomssp2020@gmail.com

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

8050770005 / 8050770004
email: bcwd.scholarship@karnataka.gov.in

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

080 - 22356949

Disability Welfare Department

080 - 22860907
email: dirdwdscka@gmail.com