You don't have javascript enabled. Please Enable Javascript and Continue to use Application.

ಡೌನ್ಲೋಡ್

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ
ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ
ಇ-ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಸಹಮತಿ ಪತ್ರ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇ-ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇ-ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
Stand alone ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇ-ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
MHRD ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇ-ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ದಂತ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Stipend and Non-Practicing ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ
Circular for All Post-Matric Educational Institutions to create helpdesk at their respective college premises
e-Attestation User Manual for Students

ಸಹಾಯವಾಣಿ

080-35254757 : help-desk for e-Attestation / Post Matric Scholarship queries.

email Id : postmatrichelp@karnataka.gov.in


ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

9008400010 / 9008400078

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22261789

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-22535931

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

080-8050770005